Informacje Katowice

Katowice-Bogucice: konserwacja elewacji najpiękniejszego kościoła

Kilkaset metrów od jeden z najpopularniejszych budowli Katowic a więc Spodka, stoi jeden z najpiękniejszych kościołów tego miasta. Aż trudno uwierzyć w to, że przez ostatnie kilkanaście lat budynek poddawany jest ciągłym pracom budowlanym, ale warto podkreślić, że ani raz nie został on zamknięty. Kościół św. Szczepana, bo o nim mowa, wraz ze Szpitalem Bonifratów i ośrodkiem wychowawczym ss. św. Jadwigi jest jedynym tego rodzaju neogotyckim założeniem architektonicznym.
Do rejestru zabytków kościół wpisany został 26 maja 1988, a co istotne – parafia w Bogucicach jest najstarszą w Katowicach. Fundatorami aktualnego budynku sakralnego byli Franciszek Hubert Thiele–Winckler, Rejencja Królewska w Opolu i biskup wrocławski kard. Jerzy Kopp. W lipcu 1892 roku poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół. Kardynał Georg Kopp konsekrował go 2510.1984 roku.

Niestety, wskutek II wojny światowej kościół uległ częściowemu zniszczeniu, jego stan pogorszyły dziejące się później szkody górnicze.

Renowacją kościoła zajęła się katowicka firma – RECO Konserwacja Zabytków. Firma trudni się właśnie tego rodzaju pracami, a na swoim koncie ma konserwację obiektów, które znajdują się w centrach i na przedmieściach wielu miast Śląska. Jak większość katowickich budowli i elewacja tego zabytkowego kościoła była pokrywa ogromną warstwą brunatnych nawarstwień brudu, które spowodowały, że cały urok obiektu został zatracony. Ponadto doprowadziło to do osłabienia struktury materiałów cegły, piaskowca i sztucznego kamienia.

Elewacja oszpecona została również wykwitami kor gipsowych, zabrudzeniami, uszkodzeniu uległy również okładzina ceramiczna, a także kamienne detale. Wszystkie te zniszczenia uwydatniły się także na sześciu figurach, które stoją w pobliżu kościoła.

Kolejnym, doprowadzającym do niszczenia kościoła, aspektem było uszkodzenie poszycia dachu i przerwy w fugowaniu na sporych obszarach muru – w efekcie do wnętrza budowli zaczęła przedostawać się woda.

Prace nad odbudową podzielone zostały na kilka etapów, w trakcie których wykonano konserwacje elewacji ceglanej oraz kamiennych detali. Ostatecznie, po kilku próbach, zdecydowano się na zastosowanie metody chemicznej połączonej z mechaniczną. Zastosowano specjalistyczną pastę, dzięki której usunięto część zabrudzeń i nawarstwień bez naruszania ich pierwotnej struktury. Równocześnie zastosowano mechaniczne czyszczenie przy użyciu drobnego ścierniwa lica fasad i kamienia. Usunięto także zwietrzałe i niespełniające technicznych wymogów fugi, a także wymieniono uszkodzone i spękane cegły. Elementy, które uległy trwałemu uszkodzeniu, zostały wymienione na nowe, co ważne – z pierwotnego materiału. Cała elewacja zabezpieczone została poprzez hydrofobizację.

Niedawno odnowieniu poddano barkowe figury świętych – Piotra, Pawła, Szczepana, Józefa z Dzieciątkiem, Najświętszej Maryi Panny oraz Barbary. Poddane badaniu zasolenia figury wykazały spore zagrożenie solami. Dla zablokowania dopływu zasolonej wody wykonano poziomą przeponę. Ponadto wykonano odsolenie rzeźb kamiennych przy użyciu mieszanki bentonitu z dodatkami metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska wodnego.

Doświadczenie wykonawców gwarantuje sukces.

 

Źródło: http://www.portal-prasowy.pl/artykul,5287,konserwacja_elewacji_kosciola_pod_wezwaniem_sw_szczepana_w_katowicach_bogucicach

Wróć