Informacje Katowice

Katowice: Dni otwarte dla sześciolatków

Katowickie placówki oferują dni otwarte dla dzieci i rodziców. Działania promocyjne mają na celu zachęcenie rodziców sześcioletnich dzieci do wzięcia udziału w dniach otwartych, piknikach rodzinnych oraz pozostałych imprezach.
Rodzice będą mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, poznać wychowawców, pedagogów. Dzieci natomiast zobaczą swoją przyszłą salę zabaw, klasę, salę gimnastyczną, świetlicę.
 
Poniżej znajduje się harmonogram dnia otwartych w poszczególnych placówkach. Prosimy zwrócić uwagę, że po szczegółowe informacje część z nich zaprasza na swoją stronę internetową (pozostałe placówki).
 
MARZEC
 
3.03
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej – Dzień Otwarty „Kolorowe Święta”. 18 marca szkole zostanie wręczony certyfikat „Szkoła promująca zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego – zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty. Na bieżąco odbywają się zajęcia dla przedszkolaków w szkole.
 
5.03
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego – zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty.9.03
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana – zaprasza w godzinach popołudniowych na Dzień Otwarty. W marcu odbędzie się również impreza integracyjna dla przedszkolaków w szkole.
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia - zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty. Udział dyrektora i wychowawców w zebraniach dla rodziców na terenie przedszkola.
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki – udział nauczycieli szkoły w spotkaniu z rodzicami w przedszkolu.
 
10.03
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki – zaprasza na zajęcia otwarte.
 
12.03
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty
 
15.03
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie - Skłodowskiej – Nauczyciele zapraszają na Dzień Otwarty.
 
16.03
Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego – zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty. W szkole kontynuowane są zajęcia całoroczne oferowane przez świetlicę szkolną dla sześciolatków. Ponadto nauczyciele i uczniowie zapraszają na spektakl przygotowany przez dzieci słabo słyszące – „Czerwony Kapturek” oraz na Biesiadę Śląską (szczegółowe informacje na stronie szkoły).
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka – zaprasza na zajęcia dla dzieci przedszkolnych w szkole. Olimpiada dla przedszkolaków w szkole.
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny – kontynuowany jest udział nauczycieli nauczania początkowego w zebraniach na terenie przedszkoli. Szkoła zaprasza na Dzień Otwarty.
 
17.03
Szkoła podstawowa nr 5 – zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty.
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy – nauczyciele klas nauczania początkowego zapraszają na zajęcia otwarte dla przedszkolaków.
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka –  kontynuacja zajęć z udziałem przedszkolaków na lekcjach wychowania fizycznego oraz na lekcjach nauczania początkowego. Udział przedszkolaków w zajęciach świetlicowych, zajęcia dla przedszkolaków na basenie a wszystko w ramach cyklu „Poznajemy szkołę”. 17 marca szkoła zaprasza na Turniej sportowy dla przedszkolaków.
 
21.03
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II – w godzinach dopołudniowych zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty. Zajęcia dla przedszkolaków prowadzone będą przez uczniów klas I-III.
Szkoła Podstawowa nr 33 Stanisława Ligonia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 – szkoła zaprasza na indywidualne konsultacje dla rodziców oraz zajęcia otwarte dla przedszkolaków. Rodzice i dzieci otrzymają folder o szkole.
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie - Skłodowskiej – Dzień Teatru w Szkole z udziałem przedszkolaków.
 
22.03
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II – od 16:30 Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci.
 
31.03
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny – Dzień Przedszkolaka w MDK Szopienice – Giszowiec. Dyrektor szkoły i nauczyciele przygotowali i opublikowali „List do rodziców”.
 
Pozostałe placówki:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – szkoła zaprasza na zajęcia dla sześciolatków (orgiami, muzyczne, przyrodnicze, komputerowe, regionalne, z języka angielskiego, biblioteczne oraz z cyklu „Małe eksperymenty”).
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego – szkoła kontynuuje zajęcia dla sześciolatków prowadzone w świetlicy szkolnej. Odbędą się zebrania z rodzicami na terenie przedszkoli oraz dzień otwarty. Rodzice mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji szkolnego pedagoga.
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza – szkoła kontynuuje cykliczne zajęcia „Mali badacze”. Odbędą się zebrania z rodzicami na terenie przedszkoli oraz dzień otwarty. Rodzice mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji szkolnego pedagoga.
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego – szkoła kontynuuje zajęcia dla przedszkolaków, planowany jest Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci.
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka – szkoła zaprasza na Dzień Otwarty szkoły. Dyrektor szkoły i nauczyciele będą również uczestniczyli w  spotkaniach z rodzicami w przedszkolach.
Szkoła Podstawowa nr  34 im. Mikołaja Kopernika – zaprasza na zajęcia otwarte dla dzieci. Spotkanie z rodzicami w szkole. Udział przedszkolaków w akademii z okazji święta szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 67 im. Komisji Edukacji Narodowej – zaprasza na zajęcia otwarte dla dzieci przedszkolnych.
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego – w szkolnej sali gimnastycznej odbędzie się  olimpiada przedszkolaków. Szkoła zaprasza na zajęcia otwarte.
Szkoła Podstawowa nr 59 Jana Matejki  – zaprasza na zajęcia dla przedszkolaków. Boisko szkolne dostępne dla dzieci z MP nr 90 na zajęcia z piłki nożnej.
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki – zaprasza na kontynuację zajęć dla sześciolatków w szkole.
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 - szkoła zaprasza na Dzień Otwarty pn. Śląska Wiosna.
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – zaprasza na spotkania z rodzicami w przedszkolach.
Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka – zaprasza na spotkania z rodzicami w przedszkolach.
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – zaprasza rodziców i dzieci na działania całoroczne, w tym zajęcia otwarte dla dzieci przedszkolnych w szkole, spotkania z nauczycielami, dzień otwarty dla dzieci i rodziców.
Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – zaprasza na zajęcia edukacyjne dla sześciolatków w szkole oraz zajęcia dla dzieci i rodziców „Spotkajmy się w I klasie”.
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina – zaprasza na Dzień Otwarty oraz zajęcia otwarte dla przedszkolaków.
Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. Władysława Szafera, Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 -  zaprasza na kontynuację zebrań z rodzicami oraz organizację Dni Otwartych w szkołach.
Szkoła Podstawowa nr 29 im. F. Żwirki i St. Wigury – szkoła zaprasza do skorzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych z pedagogiem szkolnym. Istnieje możliwość wykonania badań dojrzałości szkolnej. Dyrektor i nauczyciele uczestniczą w zebraniach z rodzicami w przedszkolach. W szkole odbędzie się dzień otwarty – Festiwal sześciolatków. Hasło przewodnie szkolnej kampanii „Jestem za duży na przedszkole, świetnie poradzę sobie w szkole”.
 
Artykuł powstał w oparciu o otrzymany Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Katowice z dn. 1.03.2016.
Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/deska-szko%C5%82a-kciuk-pozytywne-973989/

Wróć