Informacje Katowice

Śląskie: przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wczorajszym popołudniem poinformowało o ryzyku wystąpienia osiągnięcia progu pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 (200 µg/m3), a także wystąpienie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).

Powodem wzmożonej wartości pyłu zawieszonego w powietrzu są warunki atmosferyczne, które utrudniają rozmieszczenia zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego. Jakość powietrza zarówno wczorajszego popołudnia, jak i dzisiaj będzie bardzo niekorzystna. Wartość przekroczenia dobowego poziomu dla pyły PM10 (200 µg/m3) jest wielce prawdopodobna, dlatego też osoby borykające się z przewlekłymi chorobami serca, cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, a także wszystkie osoby starsze i dzieci będą szczególnie odczuwać drażniące działanie pyłu.

Wszyscy mieszkańcy przede wszystkim aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej w Rybniku, Żorach, Jastrzębiu Zdroju, a także w powiatach śląskich: mikołowskim, pszczyńskim, raciborskich, rybnickim, wodzisławskim, żywieckim powinni unikać jak tylko to możliwe przebywania na otwartej przestrzeni.

 

Artykuł powstał w oparciu o uzyskane informacje przesłane w formie newslettera.

Wróć